Mladinski Dom

Kaj je Mladinski dom?

Nepridobitniško društvo Mladinski dom

je nastalo v Gorici leta 2004 kot naslednik slovenskega Alojzijevišča z namenom, da zadosti potrebam mladine in družin na vzgojno-formativnem in izobraževalnem področju. Pri njegovem poslanstvu polaga posebno pozornost na vsestransko in celostno vzgojo mladih v samostojne in odgovorne odrasle osebe, pri čemer temelji na krščanske in občečloveške vrednote ter vrednote slovenstva.

service
libri

Osnovna ponudba

POŠOLSKI POUK: prevoz, kosilo, spremljanje dijakov slovenskih šol pri opravljanju šolskih dolžnosti in pomoč pri premoščanju specifičnih učnih težav, inštrukcije, psihopedagoško svetovanje.

POLETNOSTI: poletna središča, kreativne delavnice, priprave na šolo, ekskurzije, letovanja, videodelavnice, filmski forum.

DRUGE DEJAVNOSTI: predavanja, tečaji, poletni in zimski tabori, razne oblike varstva otrok in prostovoljne zaposlitve mladih.

NOVICE

Tel:

0481-280857 / 331-6936603

OD PONEDELJKA DO PETKA
17.00 – 18.00

TOREK IN ČETRTEK
10.00 – 12.00

po domeni: 366-6861441 (ravnateljstvo)