MEDLETNE DEJAVNOSTI

Poleg pošolskega pouka Mladinski dom nudi gojencem in ostalim članom vrsto dejavnosti, ki se odvijajo med šolskim letom. Gre za pobude, ki jih društvo prireja samostojno ali v sodelovanju s strokovnjaki, s šolami ali drugimi sorodnimi ustanovami, in ki so namenjene ne samo članom in njihovim družinam, temveč tudi širši publiki.

To so vzgojna predavanja za starše, pedagoške operaterje in šolnike, raznovrstne tečaje in delavnice za mladino, filmski forum, poučne ekskurzije. Med zimskimi počitnicami je predvideno nekajdnevno zimovanje gojencev v Žabnicah v Videmski pokrajini.