DEJAVNOSTI

POŠOLSKI POUK

Dijakom slovenskih šol na Goriškem zagotavlja didaktično pomoč in varno slovensko okolje tudi v popoldanskih urah.

POLETNE DEJAVNOSTI

… zabava, skupnost, odnos, pustolovščina, narava, prijateljstvo, ustvarjalnost...

MEDLETNE DEJAVNOSTI

Poleg pošolskega pouka Mladinski dom nudi gojencem in ostalim članom vrsto dejavnosti, ki se odvijajo med šolskim letom.

PROJEKT MLADINA

Mladim od 14. do 17. leta je ponujena vrsta dejavnosti od predavanj do srečanj, tečajev, delavnic, taborov, ekskurzij. Namen je mlade spodbuditi k aktivnejšemu in odgovornejšemu angažiranju v družbi. V glavnem se bo dejavnost odvijala v okviru samoupravnih interesnih skupin, ki imajo v Mladinskem domu na razpolago prostore in opremo, in same načrtujejo in izpeljejo željene pobude na raznoraznih področjih.