Seznam Funkcij

po Občnem zboru z dne 25. januarja 2017

UPRAVNI ODBOR
  • Irenka FERLAT – predsednica
  • Bernard SPAZZAPAN – podpredsednik
  • Erika MAŽGON – tajnica
  • Mauro LEBAN – blagajnik
  • Walter GRUDINA – gospodar
  • Mirjam ČERNIC – članica
NADZORNI ODBOR
  • David BANDELJ – predsednik
  • Solange DEGENHARDT – članica
  • Alenka RADETIČ – članica