KAJ JE MLADINSKI DOM?

Nepridobitniško društvo MLADINSKI DOM

je nastalo v Gorici leta 2004 kot naslednik slovenskega Alojzijevišča z namenom, da zadosti potrebam mladine in družin na vzgojno-formativnem in izobraževalnempodročju. V svojem poslanstvu polaga posebno pozornost na vsestransko in celostno vzgojo mladih v samostojne in odgovorne odrasle osebe, pri čemer se navdihuje pri krščanskih in občečloveških vrednotah ter vrednotah slovenstva, demokracije in ideološkega pluralizma.

Pri vseh institucionalnih dejavnostih Mladinskega doma sta prisotni skrb in vrednotenje slovenskega jezika in kulture, saj odkrivanje lastnih korenin in spoznavanje drugih kultur pripomorejo k ustvarjanju zrele odrasle osebe, sposobne spoštovanja in ljubezni do bližnjega ter aktivnega družbenega udejstvovanja.

O MD

Statut

Download and read the statute

Transparentnost

po Občnem zboru z dne 25. januarja 2017

Seznam Funkcij

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Bilanca

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur