POŠOLSKI POUK

Dijakom slovenskih šol na Goriškem zagotavlja didaktično pomoč in varno slovensko okolje tudi v popoldanskih urah.

Gojencem nudi prevoz od šole do sedeža, kosilo, spremstvo pri opravljanju domačih nalog, pomoč in strokovno svetovanje pri premoščanju specifičnih učnih težav.

Storitev pošolskega pouka dopolnjujejo še druge specifične ponudbe, ki so usmerjene v izboljšanje šolskega uspeha mladine in v zmanjšanje nelagodja ob prehodu iz ene stopnje šolanja v drugo. Med te spadajo zagotovo posamezne inštrukcije, delavnice o koncentraciji in samoobvladanju,  priprava na malo maturo in septembrski uvod v srednjo šolo.

MESEČNINE

Celoletni vpis k pošolskemu pouku predvideva
devet mesečnin po 195,00 € oz. 125,00 €
(če gojenec obiskuje samo pouk).
Predvideni so popusti za brate/sestre in za družine v težavah

Urnik

14.00     KOSILO IN PROSTO

14.45 -16.45     PRVA UČNA ENOTA

16.45-17.00    ODMOR oz. PRVI ODHOD

17.00-18.00    DRUGA UČNA ENOTA

18.00    KONEC POUKA IN ODHOD